บอร์ดคำเทศนา
 
     
 
ค้นหาสินค้า       
  


  Member Login ::
Name :
Password :
 

• Sign up
• Forget Password
• My Cart

หลักสูตรอบรมผู้นำทางไปรษณีย์ - LCT
(Leadership Correspondence Training Program)

mail  

ดำเนินการโดย

 • สถาบันคริสเตียนศึกษาและพัฒนาคริสตจักร (CED)

ลักษณะหลักสูตร

 • เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาคริสตชนให้สามารถเป็นผู้นำคริสตจักรหรือแม้แต่ตั้งคริสตจักรใหม่ได้ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาเรียนพระคัมภีร์ได้ แต่ต้องการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำในพันธกิจ

 • จบแล้วมีประกาศนียบัตร  

ค่าลงทะเบียนรายวิช

 • รวมค่าหนังสือ ค่าจัดส่ง ค่าข้อสอบ วิชาละ 120 บาท

 • มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท

หลักสูตร

หมวดหลักข้อเชื่อคริสเตียน

 • หลักความเชื่อ

 • คำสอนเท็จ

หมวดแก่นพระคัมภีร์

 • สำรวจพระคัมภีร์

 • หลักการตีความหมายพระคัมภีร์

หมวดพันธกิจ

 • หลักการประกาศข่าวประเสริฐ

 • การเลี้ยงดูจิตวิญญาณและสร้างสาวก

 • การสอน

 • การเทศนา

 • การให้คำปรึกษา

 • การบริหารคริสตจักร

 • การตั้งคริสตจักร

 • การนำนมัสการ

หมวดหลักการดำเนินชีวิตคริสเตียน

 • จริยธรรมคริสเตียน

 • พัฒนาภาวะผู้นำคริสเตียน