บอร์ดคำเทศนา
 
     
 
ค้นหาสินค้า       
  


  Member Login ::
Name :
Password :
 

• Sign up
• Forget Password
• My Cart  Book detail

Code : 131ISBN :  
ราคา : 80 บาทราคาพิเศษ : 80 บาท
ชื่อผู้แต่ง : Joy Cullen/CED

รายละเอียด :
หากคุณเคยรู้สึกว่า พระธรรมโรมเข้าใจยาก คู่มือศึกษาพระคัมภีร์โรมบทที่ 8-16 เล่มนี้สามารถช่วยแก้ปัญหาของคุณได้ ในเล่มจะสรุปหมวดหมู่และเจาะประเด็นเรื่องสำคัญเช่น พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ความรอด การดำเนินชีวิตคริสเตียน ความแตกต่างท่ามกลางผู้เชื่อ และปิดท้ายเล่มด้วยการสำแดงความรักและความห่วงใย เชื่อว่าหนังสือเล่มนี้เป็นคำตอบสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาพระธรรมโรมอย่างลึกซึ้งแน่นอน