บอร์ดคำเทศนา
 
     
 
ค้นหาสินค้า       
  


  Member Login ::
Name :
Password :
 

• Sign up
• Forget Password
• My Cart  Book detail

Code : 119/15ISBN :  
ราคา : 45 บาทราคาพิเศษ : 45 บาท
ชื่อผู้แต่ง :

รายละเอียด :
หนังสือมาะระโกเป็นพระกิตติคุณที่ถูกบันทึกโดยมาระโกหรืออีกชื่อว่ายอห์น เขาเป็นหนึ่งในทีมงานสำคัญของเปาโล มาระโกเป็นพระกิตติคุณเล่มที่สั้นที่สุด แต่สามารถสะท้อนพระลักษณะของพระเยซูคริสต์ในฐานะผู้รับใช้พระเจ้าได้อย่างดีเยี่ยม หัวใจหลักของพระธรรมเล่มนี้คือ “เพราะแม้แต่บุตรมนุษย์ก็ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่มาเพื่อปรนนิบัติและประทานชีวิตของพระองค์เป็นค่าฟไถ่สำหรับคนเป็นอันมาก” (10:45) คำถามที่เราควรถามตัวเองหลังจากศึกษาพระธรรมเล่มนี้ก็คือ แม้แต่พระเยซูยังมาเพื่อปรนนิบัติแล้วเราที่ได้ชื่อว่าเป็นสาวกของพระเยซูควรทำเช่นใด