บอร์ดคำเทศนา
 
     
 
ค้นหาสินค้า       
  


  Member Login ::
Name :
Password :
 

• Sign up
• Forget Password
• My Cart  Book detail

Code : 119/17ISBN :  
ราคา : 45 บาทราคาพิเศษ : 45 บาท
ชื่อผู้แต่ง :

รายละเอียด :
พระธรรมเลวีนิติเป็นพระธรรมเล่มที่น้อยคนนักจะกระตือรือร้นอ่านและทำความเข้าใจ แต่หากเราดูในสดุดีบทที่ 1 ผู้เขียนสะท้อนให้เห็นทัศนคติของชาวยิวที่มีต่อบัญญัติของพระเจ้าว่า พวกเขาปีติยินดีในบทบัญญัติขององคฺพระผู้เป็นเจ้า และในสดุดี 119:127 เพราะว่าข้าพระองค์รักพระบัญชาของพระองค์ยิ่งกว่าทองคำยิ่งกว่าทองคำบริสุทธิ์ อะไรที่ทำให้ชาวยิวรักและเทิดทูนบัญญัติของพระเจ้าเช่นนี้ นั่นเป็นเพราะบัญญัติของพระเจ้าเป็นยิ่งกว่าตัวหนังสือและกฎข้อบังคับ แต่เป็นคำแนะนำในการดำเนินชีวิตในฐานะกรรมสิทธิ์ล้ำค่าของพระเจ้า พระธรรมเล่มนี้จะทำให้เราได้เห็นทั้งพระคุณ ความรัก และความเมตตาของ พระเจ้าที่นำเราให้เข้าใกล้พระองค์ผู้บริสุทธิ์ ทั้งที่ด้วยความต่ำต้อยในความเป็นมนุษย์ของเราเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได� ในเลวีนิติเราจะได้เห็นวิธีการที่พระเจ้ากำหนดเพื่อให้มนุษย์มีสัมพันธภาพกับพระองค์ใน พระคัมภีร�เล่มนี้มีข้อกำหนดอย่างละเอียดและเข้มงวดเพื่อบอกให้มนุษย์รู้ว่านี่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้า ที่ทรงต้องการให้มนุษย์เข้ามาหาพระองค� เราทั้งหลายซึ่งเป็นมนุษย์ไม่จำเป็นต้องลองผิดลองถูกในการ สร้างสัมพันธภาพและเดาใจพระองค� เพื่อที่จะรู้ว่าสิ่งใดที่พระองค์พอพระทัยและสิ่งใดไม่ใช่พระเจ้าทรงเป็น ผู้หยิบยื่นความสัมพันธ์ใหแก่มนุษย์ก่อน เราเป็นเพียงผู้ตอบสนองสิ่งที่พระองค์ทรงหยิบยื่นให้ด้วยพระคุณ และพระเมตตาเท�านั้นเอง