บอร์ดคำเทศนา
 
     
 
ค้นหาสินค้า       
  


  Member Login ::
Name :
Password :
 

• Sign up
• Forget Password
• My Cart  Book detail

Code : 522/1ISBN : 9789740528579 
ราคา : 155 บาทราคาพิเศษ : 155 บาท
ชื่อผู้แต่ง : Rick Warren

รายละเอียด :
หนังสือเล่มนี้คือบทเรียนสำหรับคริสตจักรที่เดินตามหลักการของหนังสือ “คริสตจักรที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์” ที่จะช่วยท่านให้นำสารประโยชน์จากหนังสืออดังกล่าวไปเป็นประโยชน์ ต่อชีวิตส่วนตัวและคริสตจักรของท่านมากขึ้น เป็นบทเรียนรากฐานสำหรับการเสริมสร้าง สมาชิกคริสตจักรแนวคริสตจักรเซลล์ซึ่งดำเนินตามวัตถุประสงค์ทั้งห้าของคริสตจักร อย่างครบถ้วน บทเรียนรากฐานแบ่งเป็น 4 ชั้น คือ ชั้น 101 : เป็นการเตรียมคนให้เชื่อในพระเยซูคริสต์และเป็นสมาชิกคริสตจักร ชั้น 201 : เป็นการเตรียนมสมาชิกให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ ชั้น 301 : เป็นการเตรียมผู้เติบโตให้มีทักษะที่จำเป็นในการรับใช้ ชั้น 401 : เป็นการเตรียนมผู้รับใช้ไปสู่พันธกิจการประกาศในระดับลึกและกว้าง