บอร์ดคำเทศนา
 
     
 
ค้นหาสินค้า       
  


  Member Login ::
Name :
Password :
 

• Sign up
• Forget Password
• My Cart  Book detail

Code : 119/24ISBN : 978-974-05-9842-8 
ราคา : 45 บาทราคาพิเศษ : 45 บาท
ชื่อผู้แต่ง : IBS+CED

รายละเอียด :
โลกในยุคปัจจุบันเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมากมาย แต่มนุษย์กลับรู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นและพึ่งพาผู้อื่นน้อยลง ซึ่งตรงข้ามกับพระประสงค์แห่งการทรงสร้าง พระองค์ไม่ต้องการให้มนุษย์อยู่อย่างโดดเดี่ยวตัวคนเดียว แต่ต้องการให้เรามีชุมชนซึ่งเต็มด้วยความรักและห่วงใย คริสตจักรและกลุ่มผู้เชื่อเป็นคำตอบสำหรับคนมากมายในโลกที่แสวงหาสัมพันธภาพที่แท้จริงที่ทุกคนสามารถไว้ใจและห่วงใยซึ่งกันและกัน คริสตจักรเป็นตัวแทนของพระเจ้าที่จะนำให้ผู้เชื่อกลับมามีสัมพันธภาพกับพระเจ้าและพี่น้องผู้เชื่อด้วยกันเอง ด้วยเหตุนี้การสร้างคริสตจักรและกลุ่มผู้เชื่อเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้จากพระเจ้า เพื่อจะสามารถนำการเยียวยาเข้ามาสู่สังคมปัจเจกชนและโลกที่ผู้คนตกอยู่ในสภาพกดดันจากภาวะรอบด้าน คริสตจักรและผู้เชื่อเป็นความหวังให้กับโลกใบนี้