บอร์ดคำเทศนา
 
     
 
ค้นหาสินค้า       
  


  Member Login ::
Name :
Password :
 

• Sign up
• Forget Password
• My Cart  Book detail

Code : 119/23ISBN : 978-974-05-9839-8 
ราคา : 45 บาทราคาพิเศษ : 45 บาท
ชื่อผู้แต่ง : IBS+CED

รายละเอียด :
119/23 ยากอบ/1-2เปโตร/ยูดา คริสเตียนภาคปฏิบัติ เนื่องจากพระเจ้าทรงใส่ใจในชีวิตทุกด้านของมนุษย์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ การเป็นบุคคลที่เข้มแข็ง และการมีสัมพันธภาพกับผู้อื่นในสังคม “คริสเตียนภาคปฏิบัติ” ได้รวบรวมบทเรียนเกี่ยวกับวิถีชีวิตประจำวันของคริสเตียนในด้านความสัมพันธ์ ทั้งพระเจ้า และสังคม รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์และรู้จักตนเอง การดำเนินชีวิตในยามสุขและยามทุกข์ การใช้ชีวิตอย่างสมดุลในโลกนี้และความหวังในชีวิตหน้า เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้เราไม่เพียงแต่ฟังพระวจนะ แต่เป็นผู้ปฏิบัติตามพระวจนะด้วย