บอร์ดคำเทศนา
 
     
 
ค้นหาสินค้า       
  


  Member Login ::
Name :
Password :
 

• Sign up
• Forget Password
• My Cart  Book detail

Code : 713ISBN :  
ราคา : 35 บาทราคาพิเศษ : 35 บาท
ชื่อผู้แต่ง : ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์

รายละเอียด :
บทเรียนนี้จะนำผู้ศึกษาให้ทำความเข้าใจเรื่องของพระเจ้าตามคำสอนในพระคัมภีร์อย่างมีเหตุผล เพมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ผู้ที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนแต่มีใจแสวงหาอยากรู้จักพระเจ้าอย่างจริงใจ รวมทั้งผู้เชื่อใหม่ด้วย