บอร์ดคำเทศนา
 
     
 
ค้นหาสินค้า       
  


  Member Login ::
Name :
Password :
 

• Sign up
• Forget Password
• My Cart  Book detail

Code : 119/25ISBN :  
ราคา : 45 บาทราคาพิเศษ : 45 บาท
ชื่อผู้แต่ง :

รายละเอียด :
การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่แผ่นดินคานาอันแห่งพันธสัญญา พระเจ้าประทานกฎหมายเพื่อพัฒนาชีวิต ทรงให้รายละเอียดคำแนะนำและแนวทางที่แสดงให้เห็นถึงการปกป้องและการเอาพระทัยใส่ประชากรของพระองค์ บางครั้งพวกเขาก็เชื่อฟัง บางครั้งก็ต่อต้านพระเจ้าและผู้นำของเขา เรื่องราวของชนชาติอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารน่าจะสะท้อนให้เราได้เห็นชีวิตของผู้เชื่อในปัจจุบันที่อยู่บนเส้นทางการเดินทางของชีวิตฝ่ายวิญญาณและเห็นถึงความสัตย์ซื่อและพระคุณที่พระเจ้าประทานแก่ประชากรของพระองค์