บอร์ดคำเทศนา
 
     
 
ค้นหาสินค้า       
  


  Member Login ::
Name :
Password :
 

• Sign up
• Forget Password
• My Cart  Book detail

Code : 154ISBN : 9786169082736 
ราคา : 199 บาทราคาพิเศษ : 199 บาท
ชื่อผู้แต่ง : Paul Benware

รายละเอียด :
พระคัมภีร์ใหม่เป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องมาจากเรื่องราวที่เริ่มต้นไว้ในพระคัมภีร์เดิม ซึ่งเป็นเรื่องราวที่มหัศจรรย์ที่สุดที่พระเจ้าทรงสำแดงแก่มนุษย์ ซึ่งบันทึกถึงพระราชกิจที่พระเจ้าทรงกระทำ และให้ความมั่นใจเกี่ยวกับพระสัญญาพระประสงค์ของพระเจ้า แม้พระคัมภีร์ใหม่จะสั้น และครอบคลุมระยะเวลาน้อยกว่าพระคัมภีร์เดิม แต่ก็ครอบคลุมถึงยุคที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ คือช่วงเวลาที่พระเจ้าได้เสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ และนำความรอดมาสู่มวลมนุษย์ที่เป็นคนบาป