บอร์ดคำเทศนา
 
     
 
ค้นหาสินค้า       
  


  Member Login ::
Name :
Password :
 

• Sign up
• Forget Password
• My Cart  Book detail

Code : 156ISBN : 9786169082729 
ราคา : 199 บาทราคาพิเศษ : 199 บาท
ชื่อผู้แต่ง : Paul Benware

รายละเอียด :
Paul N. Benware กล่าวว่า “ผู้คนคงจะไม่เข้าใจพระคัมภีร์ใหม่อย่างถูกต้อง หากเนื้อหาในพระคัมภีร์เดิมยังเป็นความลึกลับอยู่” คริสเตียนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยเข้าใจรูปแบบ ความเป็นเอกภาพหรือขั้นตอนของพระคัมภีร์เดิม เราสามารถเล่าเรื่องโมเสส โนอาห์และดาวิดได้ แต่เราก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเรื่องราวเหล่านี้เกี่ยวข้องกันอย่างไร และเราก็ไม่ค่อยประทับใจหลักคำสอนของพระคัมภีร์ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือ 39 เล่ม ตั้งแต่ปฐมกาลถึงมาลาคี แต่พระคัมภีร์เดิมไม่ใช่สิ่งลึกลับหรือหนังสือที่ก่อให้เกิดความสับสน ดร. Paul N. Benware ได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยคุณให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของพระคัมภีร์เดิม ท่านได้วิเคราะห์หนังสือแต่ละเล่มเพื่อดึงรายละเอียดที่สำคัญ ๆ ออกมา ถ้าคุณอยากจะเข้าใจพระคัมภีร์ทั้งเล่มให้มากขึ้น หนังสือ “สำรวจพระคัมภีร์เดิม” ควรจะเป็นหนังสือเล่มแรกที่คุณจะเริ่มศึกษา