บอร์ดคำเทศนา
 
     
 
ค้นหาสินค้า       
  


  Member Login ::
Name :
Password :
 

• Sign up
• Forget Password
• My Cart  Book detail

Code : 306ISBN : 9786167655000 
ราคา : 250 บาทราคาพิเศษ : 250 บาท
ชื่อผู้แต่ง : เอฟ.เลการ์ด สมิธ

รายละเอียด :
ขอต้อนรับเข้าสู่วิธีการที่จะช่วยให้ได้รับพระพรมากที่สุดในการอ่านพระคัมภีร์ ในเวลา 31 วันข้างหน้า โดยการอ่านชีวประวัติของพระเยซูคริสต์จากพระกิตติคุณทั้ง 4 เล่มที่นำมาเรียบเรียงเข้าเป็นเรื่องราวเดียวกันตามลำดับเวลา… ในข้อพระคัมภีร์แต่ละตอนที่จะได้อ่านนั้นจะมีคำอธิบายที่น่าสนใจเกี่ยวกับเบื้องหลัง เหตุการณ์ตอนนั้น ๆ จากเรื่องราวชีวิตและพันธกิจของพระเยซูอย่างต่อเนื่อง... เมื่อมาถึงเรื่องการเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณ คุณเคยมีความรู้สึกว่าอยู่ในที่ที่เดียวกับที่พระองค์อยู่หรือไม่? คุณสามารถมองและเห็นถึงเวลาที่คุณเข้มแข็งในองค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าเวลานี้หรือไม่? ไม่ว่าคุณจะอยู่กับที่หรือบางทีอาจจะลื่นไถลกลับไปมา บัดนี้เป็นเวลาสำหรับความเติบโตครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณ แม้เวลานี้คุณกำลังมุ่งไปในทิศทางนั้นแล้วก็ตาม การเข้ามารู้จักกับพระเยซูอย่างสนิทสนมมากขึ้นผ่านการอ่านเรื่องราวของพระกิตติคุณจะช่วยคุณให้เติบโต ดังที่พระเยซูได้จำเริญขึ้น “ในด้านสติปัญญาและร่างกาย และเป็นที่ชอบจำเพาะพระพักตร์พระเจ้าและต่อคนทั้งปวง” แม้กษัตริย์ซาโลมอนได้ตรัสว่า “การเรียนมาก ก็เหนื่อยเนื้อหนัง” แต่มันก็ยังเป็นประตูที่นำไปสู่ความเติบโตด้วยเหมือนกัน