บอร์ดคำเทศนา
 
     
 
ค้นหาสินค้า       
  


  Member Login ::
Name :
Password :
 

• Sign up
• Forget Password
• My Cart  Book detail

Code : 164ISBN :  
ราคา : 70 บาทราคาพิเศษ : 70 บาท
ชื่อผู้แต่ง : Don Flaming/CED

รายละเอียด :
คู่มือศึกษาพระกิตติคุณทั้ง 4 เล่มคือ มัทธิว-ยอห์น จะทำให้ทราบถึงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในสมัยพระคัมภีร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณจะทราบถึงการกำเนิดของพระเยซูคริสต์ พระราชกิจ การสิ้นพระชนม์ที่กางเขน และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์