บอร์ดคำเทศนา
 
     
 
ค้นหาสินค้า       
  


  Member Login ::
Name :
Password :
 

• Sign up
• Forget Password
• My Cart  Book detail

Code : 119/2ISBN :  
ราคา : 45 บาทราคาพิเศษ : 45 บาท
ชื่อผู้แต่ง : IBS+CED

รายละเอียด :
หลังจากที่ชนชาติอิสราเอลต้องรอนแรมอยู่ในถิ่นทุรกันดารนานถึง 40 ปี จุดมุ่งหมายของพวกเขาคือการได้เข้าสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญา โดยการนำของโยชูวาผู้นำรุ่นต่อจากโมเสส พระเจ้าทรงช่วยเหลืออิสราเอลให้ได้รับชัยชนะในการทำสงคราม และทรงเป็นผู้รักษาพันธสัญญาที่สัตย์ซื่อ หากคุณกำลังอยู่ในภาวะของการเปลี่ยนแปลง พระเจ้าทรงสามารถช่วยคุณให้พบกับความมั่นคงปลอดภัยได้ผ่านหนังสือเล่มนี้