บอร์ดคำเทศนา
 
     
 
ค้นหาสินค้า       
  


  Member Login ::
Name :
Password :
 

• Sign up
• Forget Password
• My Cart  Book detail

Code : 119/4ISBN :  
ราคา : 45 บาทราคาพิเศษ : 45 บาท
ชื่อผู้แต่ง : IBS+CED

รายละเอียด :
คุณจะรู้จักบุคลิกลักษณะของเปโตรมากขึ้นผ่านเหตุการณ์ต่างๆที่พระคัมภีร์บันทึกไว้ ชีวิตของเปโตรได้รับการเปลี่ยนแปลงเพราะพระเยซูคริสต์ จากคนที่ล้มเหลว ขลาดกลัว และผิดพลาด กลายเป็นบุคคลที่พระเจ้าทรงใช้การได้ ชีวิตของเปโตรท้าทายว่า คุณเป็นคนที่พระเจ้าใช้การได้