บอร์ดคำเทศนา
 
     
 
ค้นหาสินค้า       
  


  Member Login ::
Name :
Password :
 

• Sign up
• Forget Password
• My Cart

CEDเยี่ยมเยียนและร่วมสัมมนาณ คริสตจักร Saddlebackและเครือข่ายคริสตจักรตามบ้านในสหรัฐอเมริกา

อ.ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์ ผู้อำนวยการ CED เดินทางไปเยี่ยมเยียน
คริสตจักร Saddlebackที่รัฐแคลิฟอเนีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมี อ.Rick Warren เป็นศิษยาภิบาล และร่วมสัมมนาเรื่อง  "คริสตจักรที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์" ร่วมกับผู้นำคริสเตียนจากทั่วโลกนับหมื่นคน
คริสตจักรแห่งนี้ ได้รับการยอมรับว่าเป็นคริสตจักรที่ เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐ ในเวลา 25 ปีมีสมาชิกราว 30,000 คน นอกจากนี้แล้วผอ.CEDยังได้ไปร่วมสัมมนาและดูงานเกี่ยวกับเครือข่ายคริสตจักรตามบ้านในรัฐแคลิฟอเนีย  สหรัฐอเมริกาอีกด้วย

seminar  

กระแสการตั้งคริสตจักรและเครือข่ายคริสตจักรตามบ้าน
Church Planting Movement & House Church Networks

การสัมมนาเรื่องกระแสการตั้งคริสตจักรและเครือข่ายคริสตจักรตามบ้าน ซึ่งจัดโดย CED และ IMB
วิทยากรคือ อ.แบรด บีแมน  และรอเจอร์  ธอแมน
  เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคมที่่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากพี่น้องคริสเตียน ผู้นำ และมิชชันนารีอย่างมาก มีให้ความสนใจ
เข้าร่วมเกือบ 200 ท่าน จากทุกสังกัดและทุกภาคของประเทศ  แม้จะเป็นช่วงเวลาที่คริสตจักรต่างๆ ติดค่ายกันอย่างมากมาย  มีศิษยาภิบาลและผู้นำบางท่านยอมลาจากค่ายของคริสตจักรของตนเองมาเพื่อร่วมสัมมนานี้เป็นพิเศษ 

ศจ.ดร.ไพฑูรย์  หัตถมาศ กรรมการบริหารสหกิจฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมสัมมนา กล่าวว่า "ผมเห็นด้วยกับกระแสการตั้งคริสตจักร (และเครือข่ายคริสตจักรตามบ้านเป็นอย่างยิ่ง  นี่เป็นคำตอบสำหรับนิมิต 2010 ที่หวังจะให้เกิดคริสตจักรทั่วไทย  ทุกอำเภอ  ทุกตำบล  ทุกหมู่บ้าน...เราควรจัดให้มีสัมมนาอย่างนี้ขยายไปทั่วประเทศ..."  

ศิิษยาภิบาลและผู้รับใช้หลายท่านที่เคยเข้าสัมมนาเมื่อปีก่อนและนำไปปฏิบัติจริงก็ได้มาเป็นพยานถึงการเกิดผล   International Mission Board (IMB) และ CED กำลังจะจัดสัมมนานี้ในภาคอื่นๆ ต่อไป    ขอเชิญท่านที่สนใจศึกษารายละเอียดเรื่องนี้ในหนังสือต่อไปนี้ (สามารถสั่งซื้อได้จาก CED หรือร้านหนังสือคริสเตียนทั่วไป)  นอกจากนี้ยังมีเอกสารสัมมนาและเนื้อหาเพิ่มเติมอีกมากมายในเวบไซท์และเวบบอร์ดนี้  เชิญคลิ๊กเข้าไปชมได้เลยครับ...
อ่านบทนำเรื่องกระแสการตั้งคริสตจักรและคริสตจักรตามบ้าน รวมทั้งอ่านเรื่องราวเพิ่มเ่ติมในเวบบอร์ด ในฟอรั่ม "กระแสการตั้งคริสตจักรและเครือข่ายคริสตจักรตามบ้าน" 

seminar

หลักสูตรผู้นำฆราวาส LLT (Lay Leaders Training)

เป็นหลักสูตรที่จัดร่วมกับ โรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์ (TBTS) เพื่อพัฒนาคริสตชนให้สามารถเป็นผู้นำคริสตจักรหรือแม้แต่ตั้งคริสตจักรใหม่ได้  เป็นหลักสูตรระยะสั้น เรียนเพียงสองสัปดาห์ โดยแยกเรียนเป็นสองปี ปีละหนึ่งสัปดาห์ในช่วงเดือนตุลาคม  จบแล้วรับมอบวุฒิบัตร มีผู้สำเร็จการอบรมในหลักสูตรนี้แล้วทั่วประเทศเป็นจำนวนร่วมร้อยท่าน  ซึ่งเป็นคริสเตียนจากหลายคริสตจักร หลายคณะ  หลายระดับการรับใช้  และหลายสาขาวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจ  แพทย์  พยาบาล  เภสัชกร นักวิชาการ ครูอาจารย์  ข้าราชการ  นักศึกษา  พ่อบ้านแม่บ้าน  ฯลฯ   คณาจารย์ผู้สอนประกอบด้วยทั้งความรู้และประสบการณ์ ดูรายละเอียดหลักสูตร LLT

 

LLT

 

หลักสูตรทางไปรษณีย์เพื่อผู้นำฆราวาส LCT (Lay Leaders Correspondent Training )

เป็นหลักสูตรทางไปรษณีย์ เพื่อพัฒนาคริสตชนให้สามารถเป็นผู้นำคริสตจักรหรือแม้แต่ตั้งคริสตจักรใหม่ได้ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาเรียนพระคัมภีร์ได้ แต่ต้องการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำในพันธกิจ ดูรายละเอียดหลักสูตร LCT

 

การฝึกอบรมหัวข้อต่างๆ Training Topics

CED ให้การฝึกอบรมให้แก่คริสตจักรในหัวข้อต่างๆ มากมาย  เช่น 

  • กระแสการตั้งคริสตจักรและเครือข่ายคริสตจักรตามบ้าน (Church Planing Movement & House Church Networks)
  • ชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์ (The Purpose Driven Life) จากหนังสือพร้อมบทเรียนประกอบ
  • การบริหารคริสตจักรเซลล์ (Cell Church) ในแนวทางของ "คริสตจักรที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์" (The Purpose Driven Church) จากหนังสือและบทเรียนประกอบชุด CLASS101, 201, 301 และ 401
  • คริสตชนบนวิถีไทย  (Christian Life in Thai Culture)
  • การนำนมัสการ/ดนตรีนมัสการ (Worship Leading & Worship Music)
  • การเป็นผู้นำแบบคริสเตียน (Christian Leadership)
  • ชีวิตสาวกและการสร้างสาวก (How to be Disciple & How to Make Disciple)
  • ลักษณะนิสัยคริสเตียน (Christian Habit)
  • การตั้งคริสตจักร (Church Planting) ดูรายละเอียดหลักสูตรการอบรมสัมมนาทั้งหมด

หนังสือและสื่อคริสเตียนเพื่อการเสริมสร้างและการประกาศข่าวประเสริฐในประเทศไทย สถาบันคริสเตียนศึกษาและพัฒนาคริสตจักร (ซีอีดี) Church Education and Development (CED) หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน

หนังสือและสื่อคริสเตียนเพื่อการเสริมสร้างและการประกาศข่าวประเสริฐในประเทศไทย สถาบันคริสเตียนศึกษาและพัฒนาคริสตจักร (ซีอีดี) Church Education and Development (CED) หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน

ละสื่อคริสเตียนเพื่อการเสริมสร้างและการประกาศข่าวประเสริฐในประเทศไทย สถาบันคริสเตียนศึกษาและพัฒนาคริสตจักร (ซีอีดี) Church Education and Development (CED) หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน

หนังสือและสื่อคริสเตียนเพื่อการเสริมสร้างและการประกาศข่าวประเสริฐในประเทศไทย สถาบันคริสเตียนศึกษาและพัฒนาคริสตจักร (ซีอีดี) Church Education and Development (CED) หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือ คริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน หนังสือคริสเตียน